Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
NACON 7,50€ +2,32% 7,37€ 7,52€ 7,28€ 89 904
NANOBIOTIX 16,32€ -1,57% 16,48€ 16,68€ 15,92€ 209 741
NATIXIS 3,17€ +0,13% 3,17€ 3,23€ 3,15€ 6 821 579
NAVYA 4,06€ +1,37% 4,25€ 4,30€ 4,04€ 1 534 693
NEOEN 64,00€ -0,16% 64,90€ 65,00€ 63,00€ 139 696
NEURONES 24,60€ +1,65% 24,30€ 24,60€ 24,20€ 3 919
NEXANS 66,45€ -0,15% 66,85€ 67,15€ 65,60€ 50 361
NEXITY 38,20€ +0,26% 38,10€ 38,38€ 37,90€ 84 479
NICOX 5,04€ +1,51% 5,10€ 5,11€ 4,92€ 374 044
NOKIA 3,43€ +4,03% 3,36€ 3,45€ 3,35€ 1 008 127